ایزوگام شرق 6736

شهر ایزوگام

تولید کننده انواع عایق های رطوبتی


  • تست

   تست

   کد :

  • عایق رطوبتی ایزوگام بر پایه قیر اکسیده

   عایق رطوبتی ایزوگام بر پایه قیر اکسیده

   کد :

  • ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   کد :

  • عایق رطوبتی ایزوگام اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی

   عایق رطوبتی ایزوگام اصلاح شده با پلیمرهای پلاستیکی

   کد :

  • ایزوپلیمر شرق (قیر مقاوم شده با پلیمر)

   ایزوپلیمر شرق (قیر مقاوم شده با پلیمر)

   کد :

  • ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی و بنزینی)

   کد :